RODO

jak wykorzystujemy Państwa dane

RODO – Ochrona Danych Osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Słoneczny Zakątek Rusinowo Jerzy Stryczek. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi krótkoterminowego zakwaterowania,  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług krótkoterminowego zakwaterowania przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Na ośrodku jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane pozyskane z monitoringu są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji, dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, przenoszenia, poprawiania, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie ośrodka, oraz elektronicznie za pośrednictwem adresu: slonecznyzakatekrusinowo@gmail.com jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 502377676. Szczegółowe cele i zakresy przetwarzanych danych zawiera załączona tabela.

+48 502 377 676

slonecznyzakatekrusinowo@gmail.com

+48 512 069 609

Zadzwoń: Napisz:   

Adres:          ul. Króla Maciusia 2, 76-107 Rusinowo
NIP:              634-025-66-29